Menü
       Ana Sayfa
       Forum
       Mesleki Çalışmalar
       Mesleki Dökümanlar
       Hakkımızda
       Sohbet
       Resim Galerisi
       Ziyaretçi Defteri
       Bağlantılar
       Üyelerimiz
       Site İçinde Arama
       Mevzuat ve Hukuk Köşesi

Çok Okunan Mesleki Çalışmalar
 
1 SHÇEK’deki Sosyologl 4287
2 Sosyologlar İçin Bir 3109
3 Sosyologlar Hangi Ku 2385
4 BOŞANMA: Evliliğin K 1281
5 EMILE DURKHEIM 1127
6 Modern Toplum Şizofr 880
7 Sosyolog Nilüfer NAR 860
8 KENTTE YENİ YOKSULLU 803
9 Sosyolojik Açıdan Şi 799
10 İntihar ve İntihara 766
 

Çok Okunan Dökümanlar
 
1 Sosyologların İstihd 4168
2 Sosyologlar, İŞ-KUR' 3194
3 İş-Kurun Sosyolog Gö 2039
4 SOSYOLOGLARIN "TEKNİ 1904
5 SAĞLIK BAKANLIĞINA B 1873
6 SHCEK Sosyologlarına 1427
7 Maliye Bakanlığına 2 1385
8 Sosyologların Temel 1299
9 NE İÇİN SOSYOLOJİ? 1224
10 Tülin Ural "Sosyoloj 1128
 
 
HER ŞEYİN SOSYOLOJİSİ OLUR AMA SOSYOLOJİNİN AÖF'Sİ OLMAZ

Okunma Sayısı
2607
Her Şeyin Sosyolojisi Olur Ama Sosyoloji'nin AÖF'si Olmaz Kampanyasına BİR İMZA DA SİZDEN

1- AÖF sosyolojinin isminin değişmesi tüm sosyoloji öğrencileri ile atanmamış sosyologların gelecekleriyle doğrudan ilgilidir.

2- Ekte göndermiş olduğumuz imza formu kullanılmalıdır (imza formunun üstünde teklif yazılıdır)

3- Gerekçe kısmı yani neden AÖF sosyolojinin isminin değiştirilmesi gerektiği kısmı kısaltılmadan kullanılmalıdır. Bu anlamda örneğin A3 kağıdına büyülterek bir kaç tane çoğaltılır bahçeye ya da bölüm katına asılabilir, panolardan duyurulabilir imza talep edilebilir, A5 e çekilerek el ilanı yapılabilinir ve dağıtılabilinir.

4- İmzalanmış formlar aşağıda adresini vermiş olduğumuz sosyoloji derneğine gönderilecektir. Sosyoloji derneği bu çalışmanın doğrudan doğruya içindedir.

5- Sadece sosyoloji ile ilgisi olanların imzalaması gerekmektedir.

6- Kampanya sonunda gereği için YÖK'e bilgi için AÖF'ye ve Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır.

7- Sosyoloji ve diğer dallarda hocaların destekleri HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİDİR. İmzaları mutlaka alınmalıdır.

8- Sosyoloji Öğrencileri kongresinde "sosyolog istihdamının geleceği fırsatlar ve tehditler" gibi bir oturum açılmalı hatta iki oturum, biri misafir hocalar, dernekler, sosyolog.org vb.lerinden oluşurken diğer oturum ise öğrenciler tarafından doldurulmalıdır. Misafirlerin konuşmaları öğrenci kongresine gölge düşürmez.

9- İmza kampanyasını bitiren arkadaşların bizlere bilgi vermesi kampanyanın sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

...GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN...

Çalışma hakkında gerekli bilgi ve yönlendirmeler hafta başında yapılacaktır.

4 yıl sonra elini salladığında "sosyolog" a çarpacaksın!

şuan 81 kadro için 8585 aday varsa o zaman 81 kadro için 18585 aday olacak.

Pazartesi günü 07 Mart 2011 tarihinde sosyologlar.org olarak (sosyoloji derneği ile birlikte) yeni bir kampanyaya başlıyoruz:

Her Şeyin Sosyolojisi Olur Ama Sosyoloji'nin AÖF'si Olmaz.

AÖF Sosyoloji bölümlerinin kapanmasını sağlamamıza gücümüz yetmez (daha önce sosyoloji derneği bunu denedi olmadı) fakat isminin değiştirilmesini ve mezun olanların sosyolog ünvanı almamasını sağlayabiliriz, başarabiliriz. Başarmalıyız.

Hedef 50 bin imza...

*****************************************************
Kampanya Başlayış tarihi : 07 Mart 2011
Kampanya Bitiş tarihi : 27 Nisan 2011
Dilekçelerin Gönderileceği Adres: Sosyoloji Derneği Mareşal Fevzi çakmak cad. Nur Apt. 9/7 06500 Ankara
Detaylı Bilgi : Remzi : 5334654049 Mustafa 532 547 79 56
İnternet Adresi :
http://www.sosyolojidernegi.org.tr/ www.sosyologlar.org
http://sosyologlar.org/forumoku.asp?id=2771

EPOSTA: sosyologlarplatformu@gmail.com

İmza metnini akademisyenler, Sosyoloji öğrencileri, mezunlar kısaca sosyolojiyle ilgisi olan herkes imzalayabilir .İmza metinlerini belirtilen adrese gönderilmesi kampanya açısından önem arz etmektedir.

Saygılarımızla...*****************************************************
İŞTE GEREKÇELİ METİN:
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümünün İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesine Yönelik TEKLİF:

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları,

GEREKÇE

Ülkemizde sosyoloji bölümleri, bilindiği üzere, 2009 yılına kadar sadece örgün öğretim veren Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinde (DTCF dahil) yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 10.02.2010 tarihli ve 2010.4 numaralı kararına göre sosyologlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü’nün (A-4) numaralı bendi kapsamında değerlendirmesinin uygun olduğuna karar verilmesi, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın da YÖK kararına uygun görüşler vermeleri nedeniyle 10.12.2010 tarih 2010/1092 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, kamuda çalışan sosyologlar Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilmiştir.

Söz konusu bu karar, kamuda Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilen sosyologların yetiştirildiği sosyoloji bölümlerinin de, bu anlamda, “teknik bir eğitim alan ve teknik bir hizmet veren” kişilerin öğrenim gördükleri bölümler olarak kabul edilmesinin bir sonucudur.

Sosyoloji bölümleri değişen yıllar içerisinde sadece kitapların okunarak bitirilebileceği bir bölüm olmaktan çıkmış, bilimsel bilgiye ulaşmanın onlarca değişik yol, yöntem ve tekniklerinin öğretildiği, saha/ alan araştırması temellinde bilgi üreten bölümler olarak çalışmaya başlamışlar; değişen toplum ve ihtiyaçlar, bahsedilen kaynaklarla yetiştirilen sosyologlar da kitapların dışında yer almayan/ alamayan pek çok farklı anomik yapıyı, ilişkiyi bulma/ açıklama ve çözümleme faaliyetine girişmişlerdir.

Sosyoloji biliminin değişen içeriğine adapte olmaya çalışan örgün sosyoloji bölümleri bile bazı yönlerden alan ve saha araştırması yöntem ve teknikleri konusunda eksiklikler yaşarken, AÖF’de açılan ve ismi “sosyoloji” olan bölümün, ülkemizdeki çağdaş sosyoloji bilimini yeniden “kütüphaneden yapılabilecek bir etkinlik” olarak algılanmasını sağlayacak, bilimsel çalışmanın en önemli göstergelerinden biri olan evrensel olma/ kalabilme yarışından ülkemizi geride bırakacak ve sosyologların sunduğu hizmetlerin de niteliksel olarak ciddi anlamda gerilemesine ve hatta kalitesizleşmesine yol açabilecektir.

Sosyoloji bilimi bu yönüyle “uzaktan eğitimle” verilebilecek bir öğretim programı da değildir. Yüz yüze, hoca ve öğrenci arasında uygulamada öğrenilebilecek pek çok tekniğin kavratılması gereken bir bilimdir. AÖF bünyesinde hali hazırda açılan sosyoloji bölümünün ders programları incelendiğinde 8 dönemdeki dersler içinde, “Araştırma yöntem ve teknikleri” dersinin 1 dönem ve 1 ders olarak okutulduğunu söylemekle birlikte; bu derste edinilen bilgilerin, ders programındaki tüm derslere uygulanması gerektiğinin unutulmaması ayrıca araştırma yapılamayan bir sosyoloji lisans programının, sosyoloji lisans programı olamayacağını da ifade etmek de bir zorunluluktur.

AÖF’den mezun olacak öğrencilerin “sosyolog” unvanı almaları ise gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilme potansiyelleri düşük olan bu mesleğin önüne büyük rakamlarda rakiplerin çıkmasının yanı sıra; “üniversite mezunlarının işsizliği”, iş bulabilenlerin karşılaşacağı “ücret politikaları”nda meydana gelebilecek düşüşler; iş hayatında sosyolojik bilgiye duyulan ihtiyacın yukarıda da bahsedilen nedenlerle AÖF sosyoloji bölümü mezunları tarafından verilemeyecek olması, sosyoloji biliminin ister mikro ister mezzo isterse makro kuram/ kavram çalışmalarında alan araştırmaları yönünün, bu öğretim modeliyle, sosyolog adayına aktarılamayacağı, dolayısıyla bu programdan mezun olan kişilerin sosyologluk mesleğinin ödev ve sorumluluklarını yerine getiremeyecek olmaları, YÖK ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Sosyologların kamuda Teknik Hizmet Sınıfına dahil edilmeleri ve sosyologların kamu kurum ve kuruluşlarında “teknik meslek eleman”ı olmaları gerekçeleriyle yukarıdaki değişiklik teklifinin kabulünü arz ederim.

************************************************************
BİREYSEL İMZA METNİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek üzere;
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümünün İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesi.

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyorum.

Arz ederim.

Ad soyad
Unvan
Kurum
İmza

******************************************************************
TOPLU İMZA METNİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere;
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümünün İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesi.

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.


AD VE SOYAD ŞEHİR MESLEK İMZA

1

2


34


5

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

***********************************
ÖNEMLİ NOT: Toplanacak toplu imza metinlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var oda her sayfaya gerekçeli yazının* konulması...

*işte gerekçeli yazı:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere;
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümünün İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesi.

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.
 
Üye Girişi

Şifre:
 

İstatistikler

IP Adresiniz:

54.234.217.247
Toplam Hit : 2939505
Toplam Üye: 11025
Son üyemiz : mor
Online kişi : 17
Online Üyeler:

Son Eklenen Mesleki Çalışmalar
 
1 SUÇ VE YOKSULLUK ETK 703
2 MERSİN’DE GÖÇ, KENT 218
3 KADIN SUÇLULUĞU Fem 397
4 PIERRE BOURDIEU’NÜN 366
5 Çocuğu Suça Şiddet İ 486
6 Milletvekili Faik TU 137
7 ZİMMET ÇIKARILAMAYAC 152
8 İDARE MAHKEMESİ DAVA 237
9 2 NOLU EK 2: Maliye' 180
10 2 NOLU EK 1: Maliye' 91
 

Son Eklenen Dökümanlar
 
1 THS’de kronolojik ge 488
2 TOPLUMSAL SİSTEMİN D 187
3 MESLEKİ DEĞERLE 151
4 TOPLUMSAL YAPI VE DE 160
5 Ailede kadına yöneli 273
6 DURKHEİM’DAN GIDDENS 341
7 Psikososyal Açıdan Y 188
8 Zorunlu iç göç: Ruhs 83
9 "KENTTE YENi YOKSULL 163
10 Ruh sağlığı ve bozuk 204
 

Anket

Eklenmis Anket Yok!
 
İRTİBAT: sosyologlarplatformu@gmail.com
SOSYOLOGLAR PLATFORMU
Teşekkürler MS-Pro & YasirPro
Design® MS–Pro team

www.mehmetsatar.com